Pole Dance

Początków Pole Dance, które stanowią najbardziej prawdopodobną genezę współczesnego pole dance szukać należy aż 800 lat wstecz, w XII wiecznych Chinach i Indiach. W obu tych krajach, równolegle i niezależnie od siebie narodziły się akrobatyczne formy ćwiczeń, uprawiane wyłącznie przez mężczyzn, do których wykorzystywano pionowy słup czy pal – pierwowzór współczesnego pionowego drążka. Z upływem wieków pojawiły się kolejne zjawiska kulturowe, zapoczątkowane w XVI wiecznej Europie i mające swoje apogeum w okresie od la belle epoque1 aż do lat 80-dziesiątych minionego stulecia, w których upatrywać należy źródeł dzisiejszego tańca na rurze. Współczesny taniec na rurze czyli pole dance/fitness jest formą aktywności fizycznej łączącej taniec z gimnastyką oraz elementami akrobatycznymi, wykonywanymi przy użyciu rekwizytu w postaci pionowego drążka tzw. pole (drążek).

Pole dance rozwija się w dwóch kierunkach równolegle. Jako nowoczesna forma rekreacji ruchowej uprawiana przez coraz większą rzeszę społeczeństwa dbającą o kondycję fizyczną poprzez regularne trenowanie fitnessu i sportu oraz w drugim, zarezerwowanym wyłącznie dla najlepszych, kierunku sportowym i artystycznym, które rozwijają się w ramach konkurencji podczas konkursów, zawodów czy mistrzostw między profesjonalnymi zawodnikami i tancerzami. Warto dodać, że trwają prace aby Pole Dance było dyscypliną olimpijską.

W naszej siłowni udostępniamy salkę przeznaczoną wyłącznie do Pole Dance. Sala jest całkowicie odizolowana od pozostałej części siłowni, gwarantując wysoki komfort ćwiczeń. Sala jest wyposażona aktualnie w 4 drążki pionowe – 1 statyczno-obrotowy oraz 3 drążki statyczne. Sala posiada niezależne głośniki, do których można podłączyć własne źródło dźwięku. Na wyposażeniu są również materace oraz maty gimnastyczne.

W cenie wejścia na siłownie każdy może korzystać zarówno z siłowni, salki gimnastycznej jak i sali do Pole Dance.

IMG_45031-300x225
IMG_45051-300x225